హోమ్ > వార్తలు > కంపెనీ వార్తలు

ఇసుక డ్రెడ్జర్ HDPE పైప్‌లైన్ ఫ్లోటర్ / కట్టర్ సక్షన్ డ్రెడ్జర్ రబ్బరు గొట్టం

2018-11-15

ఉత్పత్తి వివరాలు

ఉత్పత్తి వివరణ

ఇసుక డ్రెడ్జర్ HDPE పైప్‌లైన్ ఫ్లోటర్ / కట్టర్ చూషణ డ్రెడ్జర్ రబ్బరు గొట్టం

మీ అవసరాలకు రూపకల్పన మరియు తయారు.

HDPE డ్రెడ్జ్ పైప్, PE డ్రెడ్జింగ్ పైప్‌లైన్ ఫ్లోటర్, డ్రెడ్జర్ చూషణ రబ్బరు గొట్టం, డ్రెడ్జ్ డిశ్చార్జ్ రబ్బరు గొట్టం, డ్రెడ్జింగ్ షోర్ పైప్